Poslovna zgrada - skladište, Sveta Nedelja

Zgrada ima poslovnu namjenu. U njoj je smješteno skladište robe za potrebe investitora, ured skladištara i pomoćne prostorije za radnike (garderoba i sanitarije). Manipulacija robom i skladištenje robe unutar skladišta obavlja se viličarima. U skladištu će se obavljati poslovi utovara, istovara i manipulacije robom koja se skladišti, kao i vođenja evidencije ulaza-izlaza robe. Predviđen broj radnika je tri muške osobe. Pomoćne prostorije za radnike nalaze se unutar prostora skladišta i sastoje se od garderobe i sanitarija. Svijetla visina pomoćnih prostorija i ureda skladištara je 3.20 m, a svijetla visina građevine je od 9.00 do 10.0 m (na dijelu ispod galerije 3.98 m). U istočnom dijelu građevine planirana je galerija koja se također koristi kao skladište. Svijetla visina galerije je od 4.82 do 5.82 m.  Pristup galeriji omogućen je preko armirano-betonskih stepenica na istoku (ulazni hodnik) skladišta.
Građevina je pravokutnog tlocrta, dimenzija 18.0 x 45.50 m. Sveukupna tlocrtna izgrađenost na čestici iznosi 819.0 m².

Kontakt


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+385 95 8849 180

Društvene mreže